Návštěv :
Celkem : 1259
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 31.08.2020 18:34:31

Administrace

Beseda nad knihou Zpráva o životě

Ve středu 20.2.2019 proběhla v Místní lidové knihovně Dolní Věstonice beseda nad knihou Jaroslava Kříženeckého Zpráva o životě, kterou zorganizovala předsedkyně výboru pro místní rozvoj paní MVDr. Erika Svobodová. Kniha pojednává o životě Michala Tučného, je v ní také spousta textů jeho písní. S obsahem knihy návštěvníky besedy seznámila paní předsedkyně. Některé z písní si i zazpívali za kytarového doprovodu pana Bedřicha Křetínského. Knihovnice seznámila přítomné, kteří byli v knihovně poprvé, s provozem knihovny a knižními novinkami. Děkujeme paní MVDr.Erice Svobodové a těšíme se na další spolupráci.

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 30.5.2016 se konalo Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Za slavnostních famfár uvedli heroldi krále do místnosti, kde se mu jednotliví žáci představili, následně četli a recitovali. Tím splnili svůj úkol a král uznal, že jsou již všichni hodni složit čtenářský slib a být pasováni na čtenáře. Slavnostního ceremoniálu pasování do Čtenářského řádu byly přítomny i všechny čtyři královy ženy Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská, které byly císaři nápomocny a dekorovaly pasované čtenáře šerpou a pamětním listem. Akt byl dovršen společnou fotografií, která bude památkou nejenom pro všechny členy Řádu čtenářů, ale pro celou naši školu, kterou dnes král Karel IV. se svými ženami navštívil.